POLİTİKALARIMIZ
STRATEJİK HEDEFLER
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Stratejik Plan, Politika ve Kalite Güvence Sistemi çerevesinde,
 • Eğitim-öğretimin kalitesini artırma ve bunun sürekliliğini sağlamak,
 • Eğitim-öğretim ve araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etme,
 • Ahlâkî değerleri benimsemiş ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir kurum kültürü oluşturma,
 • Araştırma ve yayınların kalitesini uluslararası boyuta taşıma ve artırmayı
Stratejik hedefler olara belirlemiştir.
 
FAKÜLTENİN DEĞERLERİ
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Fırsat eşitliği
 • İfade özgürlüğü,
 • Hukukun üstünlüğü,
 • İnsan hakları,
 • Dinî ve toplumsal değerler,
 • Bilimsel ve etik kurallar,
 • Üretken düşünce,
 • Beşikten mezara kadar öğrenme,
 • Sürekli gelişme, 
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite, çalışma hayatının kalitesi ve verimliliği,
 • Katılımcı ve açık yönetim anlayışı,
 • İç ve dış paydaş memnuniyeti,
 • Performansa dayalı ve başarıyı takdir eden bir yönetim anlayışı, çalışmalarda işbirliği,
 • Çevreye duyarlılık,
 • Birlikte yaşama kültürü 
 • Erciyes İlahiyatlılık kimliğini
temel değer olarak benimser.
 
 
Adres : Köşk Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : 0352 437 49 24 / 0352 207 66 66
Faks : +90 352 437 42 00
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 / 10500-10505
E-Posta : ilahiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu