ADAY ÖĞRENCİ

KAYIT

 • İlahiyat programını tercih eden adaylar duyurulmuş olan tarihlerde ve koşullarda öncelikle öğrencilik sıfatını kazanmaları için kayıtlarını yaptırırlar.


YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 • Fakültemizi tercih eden öğrencilere 1 (bir) yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
 • Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.


PROGRAMIN DİLİ

 • Programın dili Türkçe’dir. Ancak derslerin %30’u Arapça olarak yürütülmek zorundadır.


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Programda pedagojik formasyon eğitimi verilmektedir. Pedagojik formasyon eğitimi çerçevesinde 4. sınıflarda “Öğretmenlik Uygulaması” dersi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumlarında yürütülmektedir. Öğretmenlik uygulamasına ait yönergesine buradan erişebilirsiniz.


KATKI PAYI

 • Birinci öğretime kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. İlahiyat programının ikinci öğretimine kayıt yaptıracak öğrencilere ilişkin katkı payı bilgisi için bkz. Katkı Payları


İLAHİYAT BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ


ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

 • İlahiyat programının bağlı olduğu birimlerin yer aldığı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Erciyes Üniversitesi Aday Öğrenci
 • Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkz. İletişim


DESTEK VE BURSLAR

 • İlahiyat programına yerleşen öğrenciler için çeşitli burs imkanları bulunmaktadır. Burs imkanlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Burslar


EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

 • İlahiyat programı bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır.


PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 • İlahiyat Fakültesine bağlı ilahiyat birinci ve ikinci öğretim programlarına ilişkin akreditasyon başvuruları tamamlanmış olup, akreditasyon sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Akreditasyon çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Akreditasyon Çalışmaları


YURT BİLGİSİ