BURSLAR

TEŞVİK BURSU

Türkiye geneli ilk bine giren öğrenciler arasında fakültemizi tercih edip yerleşenlere fakülte burs komisyonunca verilmesi kararlaştırılan burstur. Miktarı her yıl burs komisyonu tarafından belirlenir.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Fakültemizde eğitim gören öğrenciler arasından, üstün başarı gösterip not ortalamasına göre ilk ikiye giren öğrencilerimize burs komisyonunca verilmesi uygun görülen bir burstur. Miktarı her yıl burs komisyonunca belirlenir ve duyurulur.

FAKÜLTE BURSU

Fakültemizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, belirlenen başvuru ilke ve esaslarına göre tahsis edilen burstur. Miktarı her öğrencinin ihtiyaç durumuna göre burs komisyonunca belirlenir ve eğitim dönemi boyunca öğrenci bursu alır.

Fakülte Burs Başvuru ve Değerlendirme Esasları

Fakülte Bursu İş Akış Şeması

BURS DUYURULARI