PROJE VE BAŞARILAR

 • [2021] Dr. Sibel Kaya'nın Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sibel Kaya'nın doktora çalışması Ankara Okulu tarafından neşredildi.

 • [2021] Doç. Dr. Özcan Akdağ'ın Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Akdağ tarafından hazırlanan 'Tabip-Filozof Bergamalı Galenos" isimli kitap, Bergama Belediyesi'nin katkılarıyla Kimlik Yayınları tarafından yayınlandı.


 • [2021]Doç. Dr. Özcan Akdağ ve Doç. Dr. Osman Bayder Çeviri Kitap Çalışması

Fakültemiz Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Akdağ ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Bayder'in Galenos'tan Türkçemize kazandırdıkları 'Tıp Ekolleri ve Erdemli Tabip Filozof Olmalı' isimli çeviri kitap çalışması Bergama Belediyesi'nin katıklarıyla yayınlandı.

 • [2021] Doç. Dr. Menderes Gürkan'ın Kitap Çalışması Yayınlandı

Yazarları arasında Fakültemiz İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menderes Gürkan'ın da yer aldığı "İslam İbadet Esasları" isimli çalışması yayınlanmıştır.

 • [2021] Prof. Dr. Harun Işık'tan Yeni Kitap

Yazarları arasında fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Işık'ın da yer aldığı "Denetimli Serbestlik Manevi Rehberlik Programı' isimli kitap çalışması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilmiştir.

 • [2021] Dr. Öğr. Üyesi Kübra Zümrüt Orhan'ın Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Dr. Öğretim Üyesi Kübra Zümrüt Orhan'ın çeviri kitabı yayınlandı. Alaüddevle-i Simnani'den Türçemize kazandırılan eser 'Kırk Meclis' adını taşıyor ve Büyüyen Ay Yayınları tarafından neşredildi.

 • [2020] Doç. Dr. Harun Işık'ın 3 Kitap Çalışması Yayınlandı

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Işık'ın İmam Gazali'den çevirdiği 'İlim Kitabı' (İlk Yayınları, 2020), 'Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri (DİB, 2020) ve İbn Humam'dan Türkçemize çevirdiği 'Kitabü'l-Müsayere' (Endülüs, 2020) olmak üzere çeviri/telif 3 adet kitabı yayınlandı.

 • [2020] Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin 2 Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin "Kur'an-ı Kerim'e Cin, Melek ve Şeytan" ve "Kur'an ve Genetik Açısından Yakın Akraba Evliliği" isimleriyle 2 kitabı Kimlik Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

 • [2020] Prof. Dr. Şefaettin Severcan'ın 2 Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefaettin Severcan Hocamızın iki yeni kitabı yayınlandı. Kitaplardan ilki "Asr-ı Saadet Dönemi Din-Siyaset İlişkisi" ve diğeri de "Osmanlı'da Zaferin Muhteşem Belgeleri Fetihnameler' başlığını taşıyor. Her iki çalışma da Fecr Yayınları tarafından neşredildi.

 • [2020] Prof. Dr. Süleyman Akyürek Editörlüğünde Yeni Kitap

Fakültemiz Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek'in editörlüğünde "Eğitime Giriş' kitabı yayınlandı. Yazarları arasında Prof. Dr. M. Şevki Aydın, Prof. Dr. Süleyman Akyürek, Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu'nun yer aldığı çalışma Kimlik Yayınları tarafından neşredildi.

 • [2020] Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş'a Tüba-Tesep Mansiyon Ödülü

Fakültemiz Hadis Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş, "Tarihsel Eleştiri Yöntemleri, Tenkidi ve İslami Rivayetlere Uygulanması Sorunu" isimli çalışmasıyla Tüba-Tesep Mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

 • [2020] Dr. Öğr. Üyesi M. Derviş Dereli'nin Sanala Veda İsimli Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş Dereli'nin doktora tez çalışması 'Sanala Veda: Sosyal Medya ve Dönüşen Dindarlık' adıyla Nobel Kitap tarafından 2020 yılında neşredildi.

 • [2020]Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Mustafa Ulu ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan Akdağ'dan Çeviri Kitap

Daniel L. Pals’ın kaleme aldığı ve dokuz din teorisini ele alıp tartıştığı ‘Nine Teories of Religion’, fakültemiz öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Ulu ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan Akdağ tarafından Türkçemize kazandırılarak Kimlik Yayınları tarafından Şubat 2020’de yayınlandı.

 • [2020] Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş'ın Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Altıntaş'ın 'Tarihsel Eleştiri Yöntemleri' isimli ulusal kitap çalışması, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından 2020'de yayınlandı. Yazar, aynı çalışma ile Siyer Araştırmaları Merkezi'ni Doktora Tez Ödülüne layık görülmüştür.

 • [2019] Doç. Dr. Davut İltaş'tan Çeviri Kitap Çalışması

Fakültemiz İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut İltaş'ın Molla Hüsrev'den Türkçemize kazandırdığı 'Fıkıh Usulu: İzahlı Mirkatü'l-Vusül Tercmesi' isimle kitap 2019 yayınları arasında çıktı.

 • [2019] Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Yalın Kitabüt Telvihat'ı Türkçemize Kazandırdı

Fakültemiz İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Yalın, Şihabü'd-Din es-Sühreverdi'nin 'Kitabü't-Telvihat'ını eleştirili metin, çeviri ve inceleme olarak Türkçemize kazandırdılar. Bu önemli eserler Yazma Eserler Kurumu tarafından 2019 yılında neşredildi.

 • [2019] Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özbek'ten Editöryal Kitap

Fakültemiz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özbek'in editörlüğünü yaptığı ve farklı alanlardan yazarların katkı yaptığı kitap çalışması İksad Publishing House tarafından 2019 neşredildi.

 • [2019] Prof. Dr. Şefeattin Severcan'a İnceleme Dalında Ödül

Fakültemiz öğretim üyesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Şefeattin Severcan, TYP tarafından ‘İnceleme’ dalında ödüle layık görüldü. Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) 2019 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin sahipleri belli oldu. Farklı yirminin üzerinde kategoride verilen ödüllerin 2019 yılı ‘İnceleme’ dalında sahibi Prof. Dr. Şefeattin Severcan oldu. Prof. Dr. Şefeattin Severcan, 2019 Yılı içinde Fecr Yayınları tarafından yayınlanan ‘Hz. Muhammed (İslam Daveti Mekke, Davetten Devlete Medine, Devletten Medeniyete) isimli kitaplarıyla inceleme dalında verilen ödülün sahibi oldu.

 • [2019] Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu'ndan Yeni Kitap Çalışması

Fakültemiz Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu tarafından yayına hazırlanan Gelibolulu Mustafa Ali’nin ‘Künhü’l-Ahbar’ı Türk Tarih Kurumu tarafından 2019 yılında neşredilmiştir.

 • [2019] Prof. Dr. Ahmet Kayacık Editörlüğünde Çeviri Kitap

İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar isimli bu eser Nicholas RESCHER'in 1960 yılında İslam mantık tarihi üzerine hazırladığı Studies in the History of Arabic Logic isimli çalışmasının tercümesidir. Aradan geçen yıllarda müellifin makalelerde eksik gördüğü hususlar da esere dâhil edilmiştir. Eser, Fakültemiz Mantık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kayacık editörlüğünden farklı akademisyenlerin katkı sunduğu müşterek bir çeviri çalışmasıdır. Esere fakültemiz Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. M. Sami Özdil de katkı sağlamıştır.

 • [2019] Doç. Dr. Mustafa Ulu'nun Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Din Psikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ulu'nun ulusal nitelikte kitap çalışması 'Önyargı ve Din' Çamlıca yayınları tarafından 2019 yılında yayınlandı.

 • [2019] Prof. Dr. Süleyman Akyürek'ten 2 Kitap

Fakültemiz Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek, biri ulusal kitap çalışması ve diğeri de uluslararası müşterek yayın olmak üzere 2 kitap yayınlandı.

1. Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek’in ‘Din Eğitimi’ isimli çalışmasının genişletilmiş 8.baskısı Kimlik Yayınları (2019) tarafından yayınlanmıştır.

2. Fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Süleyman Akyürek ve Doç. Dr. Mehmet Korkmaz’ın müşterek çalışması ‘Din Öğretimi Yöntemleri’ isimli kitap çalışması Bişkek’te (2019) yayınlanmıştır.

 • [2019] Fakültemiz Öğretim Elemanlarından Müşterek Kitap (Tahkik-Çeviri)

Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Müşterek Tahkik-Çeviri kitapları yayınlandı.

1. Fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Yalın, Doç. Dr. Davut İltaş, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Prof. Dr. Yavuz Fırat, Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayder ve Öğr. Gör. Dr. Hakkı Tekin tarafından, tahkik, edisyon kritik ve çevirisi yapılarak yayına hazırlanan Şirvani’nin “el-Fevaidu’l-Hakaniyye’ isimli eseri, Türkiye Yazmalar Kurumu tarafından (İstanbul, 2019) yayınlanmıştır.
2. Fakültemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Yalın tarafından Molla Sadra’nın Kitabu’l-Meşa’ir isimli eseri, tahkik ve çevirisi yapılarak ‘Metafiziğe Giriş’ adıyla Endülüs Yayınları tarafından (İstanbul, 2019) neşredilmiştir.

 • [2019] Prof. Dr. Şefaettin Severcan'ın 4 Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefaettin Severcan'ın 4 ulusal kitabı yayınlandı. Fecir Yayınları tarafından (Ankara 2019) yayınlanan çalışmalar şöyle:

1. ‘Hz. Muhammed Devletten Medeniyete’ isimli kitabı, Fecr Yayınları tarafından (Ankara, 2019) yayınlanmıştır.

2. ‘Hz. Muhammed Davetten Devlete’ isimli kitabı, Fecr Yayınları tarafından (Ankara, 2019) yayınlanmıştır.

3. Hz. Muhammed İslam Daveti Mekke’ isimli kitabı, Fecr Yayınları tarafından (Ankara 2019) yayınlanmıştır.

‘Hz. Muhammed ve Kurtuluş Çağrısı’ isimli kitabı, Fecr Yayınları tarafından (Ankara, 2019) yayınlanmıştır.

 • [2019] Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan'dan Çeviri Kitap Çalışması

Fakültemiz İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan'ın İbn Hazm'dan Türkçemize kazandırdığı 'İlimlerin Mertebeleri', İlke Yayınları tarafından 2019 yılında yayınlandı.

 • [2019] Prof. Dr. M. Şevki Aydın'dan 4 Ulusal Kitap Çalışması

Fakültemiz Din Eğitimi Anabilim Dalı öğreti üyesi Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın'ın 2019 yılı içerisinde 4 adet ulusal kitap çalışması (telif, çeviri, müşterek yayın) yayınlandı.

1. Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın’ın ‘Din Eğitimi Bilimi’ isimli çalışmasını genişletilmiş 3. Baskısı Kimlik Yayınları (2019) tarafından yayınlanmıştır.
2. Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın’ın müşterek çalışması ‘Kültürlerarası Din Eğitimi’ isimli çalışması Bişkek’de (2019) yayınlanmıştır.
3. Fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın, Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu ve Dr. Ögr. Üyesi Ömer Özbek’in müşterek çalışması ‘Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar’ isimli kitap, Kimlik Yayınları (2019) tarafından yayınlanmıştır.
4. Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın tarafından neşre hazırlanan ve Türkçemize kazandırılan Muhammed b. Mesud et-Tarnabati’nin ‘Buluğu Aksa’l-Meram’ isimli eseri ‘İlim ve Eğitim Ahlakı’ adıyla Yazma Eserler Kurumu (2019) tarafından yayınlanmıştır.

 • [2019] Fakültemiz Arş. Görevlisi Dr. M. Derviş Dereli'nin de Yer Aldığı Editöryel Çalışma Yayınlandı

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Dr. Derviş Dereli’nin de editörleri arasında yer aldığı editöryal çalışma ‘Medya ve İslamofobi’ isimli kitap, Nobel Yayınları (2019) tarafından yayınlanmıştır.

 • [2019] Fakültemiz Öğretim Üyeleri, Delaletül-Hairini Türkçemize kazandırdı

İbn Meymun'un meşhur eseri Delaletü'l-Hairin, fakültemiz öğretim üyelerince Türkçe'ye çevrildi. Fakültemiz öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayder ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan Akdağ tarafından Türkçemize çevrilen 650 sayfalık hacimli eser, Kimlik Yayınları tarafından 2019 yılında neşredildi.

 • [2019] Doç. Dr. Süleyman Doğanay'ın Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğanay'ın 'Sicilya'da Hadis' isimli ulusal Kitap Çalışması, Kimlik Yayınları tarafından 2019 yılında yayınlandı.

 • [2019] Doç. Dr. Murat Serdar'ın 2 Ulusal Kitap Çalışması Yayınlandı

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar'ın 2 Adet Ulusal Kitap Çalışması Kimlek Yayınları tarafından 2019 yılında yayınlandı.

1. Kindi'den Cürcani'ye İslam Felsefesi ve Kelam'da Zaman, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019.

2. Beş Risale, Yazar. İbn Hazm, Çeviren Murat Serdar, İlke Yayınları, İstanbul, 2019.

 • [2019] Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özbek'ten 2 Ulusal Kitap Çalışması

Fakültemiz Kıraat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özbek'in 2 Ulusal kitap çalışması Kimlik Yayınları tarafından 2019 yılında yayınlanmıştır.

1. Çağdaş Bir Tecvid Denemesi, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019.

2. Karşılaştırmalı Kıraat İlmi Meseleleri, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019.

 • [2019] Doç. Dr. Abdülkadir Bayam'ın 2 Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bayam'ın 2019 yılı içerisinde Kimlik Yayınları tarafından 2 Ulusal Kitabı yayınlanmıştır.

1.Arap Dilinde Gazap, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019.

2. Osmanlı'nın Son Döneminden Nahve Dair Üç Eser, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019

 • [2019] Araştırma Görevlimiz Fatma Betül Altıntaş'a En İyi Hadis Doktora Tezi Ödülü

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Dr. Arş. Gör. Fatma Betül Altıntaş, Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi'nin 14 Kasım 2019 Perşembe günü İstanbul Sepetçiler Kasrı’nda düzenlediği VIII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Ödül Töreni'nde “Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslamî Rivayetlere Uygulanması Sorunu” başlıklı teziyle birincilik ödülüne layık görülmüştür.

 • [2019] Doç. Dr. Mustafa Karagöz'ün Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karagöz'ün 'Sözlük Bilim ve Tefsir" isimli çalışması, Ekim 2019'da Ankara Okulu Yayınları tarafından yayınlandı.

 • [2019 ] Doç. Dr. M. Esat Altıntaş'ın Ulusal Kitabı Yayınlandı

Fakültemiz Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş'ın 'Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri' isimli çalışması Maarif Yayınları tarafından 2019 yılında yayınlandı.

 • [2019] Prof. Dr. Temel Yeşilyurt'un 2019 Yılında 3 Kitap Çalışması Yayınlandı

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Yeşilyurt'un 2019 yılı içerisinde, Telif, Tahkik ve Çeviri tarzında 3 kitabı yayınlandı.

1. Rü'yetullah: Akıl Ayinesinde Cemalullah'ı Seyreylemek, İnsan Yayınları, İstanbul, 2019. (Telif Kitap)

2. İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, İstanbul, 2019 (Bölüm Yazarlığı, 2019 yılı içerisinde 2.baskısı yapıldı)

3. İslam İnancının Ana Umdeleri, Yazar. Ebu'l-Berekat en-Nesefi, Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme Temel Yeşilyurt, Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019 (Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme)

 • [2019] Fakültemiz Öğretim Elemanlarına AB Erasmus Proje Desteği

Erasmus (+) Ana Eylem 2 KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında fakültemiz öğretim elemanlarının dahil oldukları aşağıda ayrıntıları verilen proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

Desteklenen Proje Ayrıntıları:

Proje İsmi: “Training on Religion as a Lever Towards Mental and Physical Health”

Proje Ekibi: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL (Koordinatör), Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ, Arş. Gör. Bekir KÖYLÜ ve Dr. Alper GÜZEL.


 • [2019] Arş. Görevlimiz M. Derviş Dereli'ye Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu 2019 Türk İslam Araştırmaları Teşvik Ödülü

Fakültemiz Din Sosyolojisi Anabililm Dalı Araştırma Görevlisi Mustafa Derviş Dereli, Doktora Kategorisinde 2019 Yılı Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu Türk-İslam Araştırmaları Teşvik Ödülüne layık görülmüştür.