YAZ OKULU

Fakültemizde yaz okulu, Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde açılmakta ve yürütülmektedir. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Fakültemizde Yaz Okulu ile ilgili süreç, her yıl Mayıs ayı sonlarına doğru Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire başkanlığından gelen yazı ile başlar, ilgili anabilim dallarının ve öğrencilerimizin de görüşleri alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından hangi derslerden yazı okulu açılacağı belirlenir ve üniversite senatomuzun onayına sunulur. Üniversite Senato onayından sonra ise hangi derslerden yaz okulu açılacağı ve hangilerinden açılmayacağı öğrencilere duyurulur.

Fakültemizde yaz okulunda açılan bir dersi, öğrencilerimiz yönetmelik gereği fakültemizde almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz, fakültede açılan bir dersi, bir başka fakülteden yaz okulunda alamazlar.

Fakültemizde açılmayan dersleri, öğrenciler dilerlerse başka fakültelerden alabilirler. Açılmayan bir dersin hangi fakültelerden alınacağı ise Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yaz okulu başvuru süreci, Üniversitemiz Merkezi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülmektedir.

Bununla ilgili duyuruları Erciyes Üniversitesi Merkezi Öğrenci İşleri Birimi'nden takip edebilirsiniz.


YAZ OKULU DUYURULARI