İlahi Fiillerde Zorunluluk: Vücub Alellah
İlahi Fiillerde Zorunluluk: Vücub Alellah

Fakültemiz Kelam Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sibel Kaya'nın doktora çalışması "İlahi Fiillerde Zorunluluk: Vücub Alellah" Ankara Okulu Yayınları tarafından neşredildi.