KURULLAR - KOMİSYONLAR
KALİTE KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU
Doç. Dr. Osman BAYDER
Prof. Dr. Sebahattin SAMUR
Prof. Dr. İbrahim GÖRENER
Prof. Dr. Yusuf BENLİ
Doç. Dr. Cemil OSMANOĞLU
Arş. Gör. Süheyla Hale BAYIRBAŞ
İzzet ASLAN
Emre ÇETİN
Ünal ASLAN
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
BİRİM DANIŞMA KURULU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
Prof. Dr. İbrahim GÖRENER
Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK
Prof. Dr. Sebahattin SAMUR
Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU
Dr. Dursun SARI
Dr. Abdülkadir KAPTAN
Hüseyin AKPINAR
Hacı Ali ÇAKICI
Şenol BÜLBÜL
Ömer Faruk KAPLAN
Ahmet KÖMÜR
AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU ve İNCELEME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Harun IŞIK
Doç. Dr. Özcan AKDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ALTINTAŞ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Halim ÖZNURHAN
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
İzzet ASLAN
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
BİLİMNAME DERGİSİ YAYIN KURULU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Salih YALIN
Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK
Prof. Dr. Mustafa KARAGÖZ
Prof. Dr. Celal TÜRER
Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN
Prof. Dr. Asım YAPICI
Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Doç. Dr. Davut İLTAŞ
Doç. Dr. Cenan KUVANCI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Osman BAYDER
Arş. Gör. Esranur ORAL
Arş. Gör. Nurcan Gül ARSLAN
İNTİBAK KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
Arş. Gör. Süheyla Hale BAYIRBAŞ
Arş. Gör. Nesrin KAY
Arş. Gör. Abdullah AKGÜL
Arş. Gör. Dr. Hüseyin ORAL
Arş. Gör. Bekir KÖYLÜ
Arş. Gör. Yunus YURDAKUL
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ömer YAVUZ
Arş. Gör. Hayriye GENCEL SÖZEN
Hakkı TÜRKMEN
TEK DERS SINAV KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa KARAGÖZ
Öğr. Gör. Dr. Yakup UZUN
Doç. Dr. Abdullah BENLİ
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
BURS BAŞVURULARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
İzzet ASLAN
ENGELSİZ FAKÜLTE KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Hayriye GENCEL SÖZEN
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZLER KAYA
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
TANITIM VE TOPLUMA HİZMET KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Harun IŞIK
Doç. Dr. Abdullah BENLİ
Doç. Dr. Davut İLTAŞ
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
Arş. Gör. Ahmet ÖKDEM
ARAŞTIRMA VE PROJE KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Ramazan ADIBELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ
Dr. Öğr. Üyesi Sibel KAYA
Arş. Gör. Nesrin KAY
SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Bekir KÖYLÜ
Arş. Gör. Yunus YURDAKUL
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
ULUSLARARASILAŞMA KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Harun IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ömer YAVUZ
Arş. Gör. Hayriye GENCEL SÖZEN
Arş. Gör. Abdullah TANRIVERDİ
REHBERLİK VE DANIŞMANLIK KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Mustafa ULU
Arş. Gör. Abdullah TANRIVERDİ
DENETİM VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK
Prof. Dr. Mustafa KARAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
Arş. Gör. Dr. Hüseyin ORAL
Emre ÇETİN
HİZMET İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ
Emre ÇETİN
EĞİTİM KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ALTINTAŞ
Arş. Gör. Süheyla Hale BAYIRBAŞ
Arş. Gör. Dr. Hasan İslam SAK
Arş. Gör. Yakup ZİYAALP
Arş. Gör. Abdullah AKGÜL
MEZUNİYET KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ömer ÖZBEK
Doç. Dr. Cemil OSMANOĞLU
BİRİM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
BİRİM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ
BİRİM FARABİ KOORDİNATÖRÜ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNNMASI KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri
Semra ARIKAN
Ünal ASLAN
Emre ÇETİN
ÖDÜL TESPİT VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (Akademik Personel)
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU
Prof. Dr. Sebahattin SAMUR
Prof. Dr. İbrahim GÖRENER
Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK
ÖDÜL TESPİT VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (İdari Personel)
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Davut İLTAŞ
İzzet ASLAN