MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

MEZUNLARIMIZDAN BAŞARI VE KARİYER HABERLERİ

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN (ERÜİF, 91)

Millî Eğitim Bakanlığı Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü Ayşe Baldöktü Çıraklık Eğitim Merkezinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. “Fârâbî ve Gazzâlî’ye Göre Sudur ve Yaratma Nazariyelerinin Karşılaştırılması” adlı Yüksek Lisans tezini 1994’te tamamladı. 2000 yılında “Mutezile’ye Göre İyilik ve Kötülük (Husn ve Kubh) Problemi” adlı teziyle Doktora çalışmasını aynı Enstitüde tamamladı. 1995 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Doçent oldu. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Kazakistan’daki Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde bir yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılında Profesör oldu.03.03.2014-14.04.2015 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yaptı. Halen Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK (ERÜİF, 87)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı Olarak 1989'da Yüksek Lisansını ve 1995'te de doktorasını tamamladı. Bir müddet Çokum İlahiyat Fakültesinde görev yaptı.  1998-1999 yılları arasında Mahtumkuli Adli Türkmen Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet ŞAHBALI (ERÜİF, 91)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri Olarak Görev Yapmaktadır.

Prof. Dr. Sönmez KUTLU (ERÜİF, 87) 

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1990’da “Mürcie’nin Doğuşu ve İ’tikadî Görüşleri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans’ını tamamladı. 1992’de, alanında araştırma yapmak üzere altı ay İngiltere’de bulundu. 1993’de, alanında araştırma yapmak üzere bir yıl Mısır’da bulundu. 1994’de “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı. 1997 yılında Doçent unvanını aldı. 1997-1999 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde vekaleten Dekan Yardımcılığı yaptı ve kendi alanında dersler verdi. 2003 yılında Profösör oldu. 01 Nisan- 22 Temmuz 2012  tarihleri arasında ABD Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü’nde “Batılı Araştırmalarda Alevilik Algısı” adlı bir proje üzerine araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. 15-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi’inde Türkoloji Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 01.09.2014-30.06.2015 tarihleri arasında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde ders vermek üzere görevlendirildi. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Arapça,  Kırgızca ve Kazakca bilmektedir.

Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK (ERÜİF, 87)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmen olarak göreve başladı. Bir müddet Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalıştı.  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 1991'de Yüksek Lisansını ve 1995'te de doktorasını tamamladı.  Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN (ERÜİF, 88)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmen olarak bir müddet çalıştı. Sonra Fırat Üniversitesine asistan olarak atandı. 1996'da Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüünde yüksek lisansını ve 2001'de de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 2007 yılında doçent ve 2014 yılında da profesör kadrosuna atandı.  Halen Fırat Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Kadrosunda Profesör öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr.Abdülkadir EVGİN (ERÜİF, 90)

 Temel Fıkıh Usûlü Kitaplarının Sünnet Bölümlerinin Mukayese ve Değerlendirmesi” adlı teziyle 1992 yılında Yüksek Lisans’ını tamamladı. 1993 yılında askerlik görevini bitirdikten sonra yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktora eğitimini, 1998’de  “Abdullah b. Ez-Zübeyr el-Humeydî ve Müsned’i” adlı çalışmasıyla tamamladı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006 Yılında doçenti 2012 yılında da Profesör unvanını aldı. Halen Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Hadis Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Hacı TURAN (ERÜİF, 92)

Birçok kurumda Yöneticilik yapan Hacı Turan, aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Fazilet Partisi Kırşehir İl Başkanlığı, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Ak Parti, 22. Dönem Kırşehir Milletvekilliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN (ERÜİF, 76)

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1986 yılında Yüksek Lisansını ve 1993 yılında da doktorasını tamamladı.  Bir müddet Bakü Devlet Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.  Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolosi Öğretim Üyesi olarak çalışmata ve Aynı zamanda Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN (ERÜİF, 95)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde 1997’ded Yüksek Lisansını ve yine aynı üniversiteye bağlı olarak 2007 yılında doktorasını tamamladı. Halen Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanlık görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Adem TUTAR (ERÜİF, 87)

1992 Yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde Yüksek Lisansını, 1997’de de İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1997’de Fırat Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi ve aynı yıl Yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2005 yılında doçent oldu. 2011 yılında da profesör kadrosuna atandı. Halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL (ERÜİF, 87)

1990 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını ve yine aynı enstitüde 1994 de doktorasını tamamladı. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesined Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılında doçent ve 2004 yılında da profesör kadrosuna atandı. Halen Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakütesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmakta ve yanı üniversitenin rektör yardımcılığını yürütmektedir.  

Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN (ERÜİF, 85)

1988’de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde Yüksek Lisansını ve 1994’de de doktorasını tamamladı. 2009 tarihinde “İslam Felsefesi” profesörü oldu. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet KAYACIK (ERÜİF, 89)

1991 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde Yüksek Lisansını ve 1996 yılında ise yine aynı enstitü de doktorasını tamamladı. 2005 yılında Doçent ve 2013 yılına ise profesör kadrosuna atandı. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Asım YAPICI (ERÜİF, 89)

1996 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde Yüksek Lisansını ve 2002 yılında ise yine aynı enstitü de doktorasını tamamladı. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında doçent, 2013 yılında da profesör kadrosuna atandı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof.Dr. Davut KILIÇ (ERÜİF, 89)

1992 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde Yüksek Lisansını ve 1997  yılında ise yine aynı İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalıştı. Darende İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atandı.1999 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında Aynı Üniversitede doçent oldu. 2013 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geçiş yaptı. 2015-2018 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görev yaparken emekliye ayrıldır.

Prof.Dr.Erdoğan PAZARBAŞI (ERÜİF, 80)

1987 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyam Bilimler Entitüsü Tefsir Anabilim Dalında “Vânî Mehmed Efendinin Arâisül-Kuran Adlı Eserinin Tahlili” isimli teziyle yüksek lisansını ve 1994 yılında da yine aynı enstitüde ‘Kur’an, Medeniyet Doğuşu, Gelişimi ve Çöküşü’ isimli teziyle doktorasına tamamladı. 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1994’de Yardımcı Doçent, 1997’de doçent ve 2003 yılında da profesör kadrosuna atandı.  Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Enstitü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr.Ferhat KOCA (ERÜİF, 79)

1988 yılında Marmara Üniversitesi Sosyam Bilimler Entitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını ve 2003 yılında da yine aynı enstitüde  doktorasına tamamladı. Hitit Üniversitesinde çalışmaya başladı. 200 Yılında doçent ve 2005 yılında da profesör oldu. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr.Gıyasettin ARSLAN (ERÜİF, 81)

1996 yılında Fırat Üniversitesi Sosyam Bilimler Entitüsü Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansını ve 2001 yılında da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde  doktorasına tamamladı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmaya başlayan Arslan, 2006 yılında doçent ve 2012 yılında ise profesör kadrosuna atandı. Halen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaka olan Prof.Dr. Gıyasettin Arslan, aynı zamanda fakültenin dekanlığını da yürütmektedir.

Prof.Dr.Hayati HÖKELEKLİ (ERÜİF, 75)

1951 Yozgat doğmlu olan Prof. Dr. Hayati Hökelekli, 1983  yılında Uludağ Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında ‘Ergenlik Çağı Gençlerin Dini Gelişimi’ konulu teziyle bütünleşik doktora programında doktorasını tamamladı. Kısa bir süre MEB’e bağlı kurumlarda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1977 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hökelekli, 1988 yılında doçent, 1995 yılında ise profesör olmuştur.  Prof. Dr. Hökelekli, uzun yıllar Uludağ Üniversitesi Din Psikolojisi öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde çalışmaya devam etmektedir.

Prof.Dr.İbrahim GÖRENER (ERÜİF, 88)

1990’da Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü’nde “Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdu’l-Kadir er-Razi ve Mesailü’r-Razi an Âyi’t-Tenzil Adlı Eserinin Tahlili” isimli teziyle yüksek lisansını ve 1997’de de United Theological Seminary’da “Jesus and Muhammad as Charismatic Leaders in their Social Settings: A Weberian Study” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 1989’de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1998’de Yardımcı Doçent oldu. 2005’de doçent oldu ve 2011’de profesör kadrosuna atandı. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof.Dr.İskender OYMAK (ERÜİF, 85)

1994’da Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü’nde yüksek lisansını ve 1997’de İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüünde doktorasını tamamladı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Bir müddet Yardımcı Doçent olarak çalıştı.  2004 yılında doçent ve 2010 yılında da profesör kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU (ERÜİF, 95)

1998’da Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını ve 2005’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Akademik hayatına Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2011 yılında doçent oldu.  Ankara Üniversite İlahiyat Fakültesine Profesör olarak geçiş yaptı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Zeki DUMAN ( ERÜİF, 73)

1952 Sivas Şarkışla doğumlu.  Bir süre MEB’e bağlı kurumlarda öğretmen olarak görev yaptı. 1977’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne asistan olarak girdi. 1984’de Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1987’de doçent, 1993’de profesör oldu. Bir dönem Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakütesinin dekanlığını yürüttü. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaparken, 2013’de geçirdiği elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı.

Prof. Dr. Mehmet ERDEM ( ERÜİF, 94)

1997’de Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okutman olarak göreve başladı.  1997’de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde “Kur`an’a Usuli Yaklaşımlar (Hanefi ve zahiri Ekollerinin Kur`an’dan Hüküm Çıkarma Metodlarının Mukayesesi)” isimli teziyle yüksek lisansını ve 2001 yılında da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsünde “İçtihat Felsefesinin Filolojik Temelleri” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2008’de doçent ve 2014 profesör olarak atandı. İki yıl  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri alanında çalıştı. Halen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr.Üyesi Sezai BEKDEMİR (ERÜİF, 2002)

1980 yılında Sivas’ta doğdu. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri İhtisas Merkezi’nden, 2006 Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndan ve 2016 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl; 2001’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki din hizmetleri sınıfının çeşitli kademelerinde ifa ettiği vazifesini bırakarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2018 yılında ise Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçiş yaptı. Hâlen bu fakültenin İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve fakültenin dekan yardımcılığını yürütmektedir.

Prof.Dr.Mustafa KARA (ERÜİF, 74)

1951 Rize doğmuludur. Prof. Dr. Mustafa Kara, Şebinkarahisar ve İspir Lisesinde öğretmenlik yapmış, 1977 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanı olmuştur. Doktorasını 1983 yılında "İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabi" konulu tezi ile tamamlamış, 1989 yılında doçent, 1994 yılında da profesör olmuştur.

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK (ERÜİF, 90)

1967 yılı, Kütühya/Gediz Doğumludur.  1990 yılında bu fakülteyi birincilikle bitiren Ertürk, aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi ve Mantık Bilim Dalında Yüksek Lisans programına başladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalın­da Araştırma Görevlisi oldu. 1992 yılında "Molla Sadra'da Bilgi Teorisi" adlı tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayan Ertürk, mezun olduğu Enstitü'de Doktora programı­na başladı. Doktora çalışmalarını sürdürdüğü sırada Erciyes Üniversitesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde Din Felsefesi alanında doktora yapmak üzere görevlendirildi. 1993 yılında Amerikan Katolik Üniversitesi Felsefe Fakültesi (The Catholic University of America, School of Philosophy)'nde doktora çalışmalarına başlayan Ertürk, "William P. Alston'ın Dinî Tecrübenin Epistemolojisi Teorisi" konulu doktora tezini 1998 yılında başarıyla tamamla­yarak “Felsefe Doktoru” (Ph.D) unvanını aldı ve yurda geri döndü. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'na Yrd. Doç. olarak atanan Ertürk, 2005 yılında Doçent unvanı almaya hak kazandı. 2009-2012 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2012 yılında Profesör unvanı alan Ertürk, 16.10.2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 2012-2015 tarihleri arasında Dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK, 2015-2016 tarihleri arasında da Dekan Vekili olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR (ERÜİF, 74)

1949 yılında Kayseri/Sarıoğlan/Üzerlik doğumludur. 1976 yılında Sarıyer İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliğine atandı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce açılmış olan Doktora sınavlarına girdi. Aynı dönemde Dinler Tarihi Anabilim Dalında doktora öğrenimime başladı. “Gagauzlar (Gagavuzlar)’ın Dini İnanışları Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora çalışmamı Temmuz 1982 yılında tamamlayarak “İlahiyat Doktoru” unvanını aldı. 09.05.1983 tarihinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliğine atandı. 31.10.1988 tarihinde Doçentlik Bilim sınavını vererek Doçentlik unvanı kazandı. 1994 yılında da Profesör oldu. Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Harun GÜNGÖR, 2016 yılında emekli olmuştur.

Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU (ERÜİF, 92)

1993 Yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Erciyes Üniversiteis Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Cahiliyye Dönemi Arap Kültürünün Mezheplerin Doğuşuna Etkisi’ isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında da yine aynı enstitüye bağlı olarak ‘Mihne Hadislerinde Mu’tezilenin Tarihsel Etkisi’ isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2008 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2008 yılında doçent ve 2014 yılında ise profesör kadrosuna atandı. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.