POLİTİKALARIMIZ

POLİTİKALARIMIZ


STRATEJİK HEDEFLER

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Stratejik Plan, Politika ve Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde,

 • Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeyi ve bunun sürekliliğini sağlamayı,
 • Eğitim-öğretim ve araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi,
 • Milli-Manevi değerleri benimseyi ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinen bir kurum kültürü oluşturmayı,
 • Araştırma ve yayınların kalitesini uluslararası boyuta taşıma ve artırmayı

stratejik hedefler olarak belirlemiştir.


FAKÜLTENİN DEĞERLERİ

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

 • Fırsat eşitliği,
 • İfade özgürlüğü,
 • Hukukun üstünlüğü,
 • İnsan hakları,
 • Dinî ve toplumsal değerler,
 • Bilimsel ve etik kurallar,
 • Eleştirel ve üretici düşünce,
 • Hayat boyu öğrenme,
 • Sürekli gelişme,
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite, çalışma hayatının kalitesi ve verimliliği,
 • Katılımcı ve açık yönetim anlayışı,
 • İç ve dış paydaş memnuniyeti,
 • Performansa dayalı ve başarıyı takdir eden bir yönetim anlayışı, çalışmalarda işbirliği,
 • Çalışmalarda işbirliği
 • Çevreye duyarlılık,
 • Birlikte yaşama kültürü
 • Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine aidiyet bilinci

temel değer olarak benimser.