VİZYON - MİSYON

MİSYON

  • Ülkemizin temel değerlerine saygılı,
  • İlahiyat alanının ve mesleğinin gerektirdiği bilgi ve deneyimlere sahip,
  • Ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte ve donanımda, dini bilgiyi çağın ihtiyaçları doğrultusunda anlayabilen ve yorumlayabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.


VİZYON

  • Dini bilginin anlaşılması, yorumlanması ve bilimsel bilgi üretilmesinde,
  • Üretilen bilginin araştırmaya dönüştürülmesinde,
  • Din eğitimi ve din hizmetlerinin icra edilmesinde,
  • Günümüz insanının söz konusu alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sorunlara çözümler üretebilecek öncü ve saygın bir fakülte olmaktır.