SAYILARLA İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ADAY ÖĞRENCİ KILAVUZU
Devam
İlahiyat Fakültesi Tanıtım Videosu
İlahiyat Fakültesi Tanıtım Videosu

Fakültemizce hazırlanan Akademik Takvim, Üniversite Senatosundan geçip kesinlik kazandıktan sonra Fakültemiz İnternet Ana Sayfasında yayınlanmakta ve web sayfamızın Öğrenci sekmesi menüsünden erişilebilmektedir. Fakültemiz akademik takvim sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Her dönem ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi OBİSİS üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili birimlerce belirlenir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 12)


Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı