Kırk Meclis
Kırk Meclis

Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Dr. Öğretim Üyesi Kübra Zümrüt Orhan'ın çeviri kitabı yayınlandı. Alaüddevle-i Simnani'den Türkçemize kazandırılan eser "Kırk Meclis" adını taşıyor ve Büyüyen Ay Yayınları tarafından neşredildi.