Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Öğrencilerin Dikkatine

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Öğrencilerin Dikkatine

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyurusu

Fakültemiz öğrencilerinden ek listede (EK LİSTE) bilgileri bulunan 2021-2022 eğitim - öğretim yılında azami öğrenim sürelerini tamamlamış son sınıf öğrencilerine aşağıya çıkarılan takvimde belirtilen tarihlerde başvurmaları halinde 2 sınav hakkı verilecektir.

2 sınav hakkını kullanmak için Fakültemize dilekçe ile başvuru yapılacaktır.  (DİLEKÇE FORMU)

2 sınav hakkını kullanmak için başvuru yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini süresi içerisinde yatırarak sınava girmeye hak kazananların listeleri 16 Mayıs 2022 tarihinden sonra ilan edilecektir.

Ek Sınavların ayrıntılı sınav programları (derslerin sınav tarihi, saati ve yeri) daha sonra Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.


BAŞVURU VE SINAV BİLGİLERİSınav Başvuru Tarihleri: 07 – 25 Mart 2022
Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırma tarihleri: 04 – 15 Nisan 2022
1. Sınav Tarihleri: 13 Haziran – 03 Temmuz 2022
2. Sınav Tarihleri: 01-21 Ağustos 2022