ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ÖNCEKİ DÖNEM DEKANLARIMIZ


Prof. Dr. Cihat TUNÇ (15.12.1982 - 06.11.1987)
1937 yılında Burdur’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Burdur’da tamamladıktan sonra girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1960 yılında mezun oldu. Bir süre Yozgat İmam- Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yaptıktan sonra 1965’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu yurtdışı doktora sınavını kazanarak Almanya’nın Bonn şehrindeki Fricdrich Wilhelm Üniversitesi Felsefe Fakültesi İslami İlimler Bölümü’nde doktora öğrenimine başladı. “Sehl b. Abdillah et-Tusteri ve Salimiyye” adını taşıyan doktora tezini hazırladı ve sonra “doktor” unvanını alarak 1970 yılı Kasım ayında Türkiye’ye döndü. 1971 yılı Şubat ayında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Kürsüsüne doktor asistan olarak atandı. 1977 yılı Nisan ayında ”Zemahşeri ve Kelamın Ana Meseleri” adlı doçentlik teziyle doçent unvanını aldı. Kasım 1982 de profesör olan Cihat TUNÇ, Aralık 1982 de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kurucu Dekan olarak atandı. 1987 yılı Mayıs ayına kadar bu görevi yürüten Prof. Dr. Cihat Tunç, 24 Eylül 1992 – 24 Eylül 1998 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü görevini yapmıştır. Fakültemizde Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini de yapan Prof. Dr. Cihat TUNÇ, 01.03.2004 tarihinde emekli olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ünver GÜNAY (06.11.1987 - 19.08.1994)
1942 Bilecik-Söğüt doğumludur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1964 yılında bitirdi. 1416 Sayılı Ka­nundan ya­rarlanarak, Millî Eğitim Bakanlığı adına gittiği Fransa’da Paris-Sorbon Üniversitesinde Sosyoloji da­lında dok­tora öğreni­mini 1974 yılında tamamladı. Aynı yıl, Erzurum Ata­türk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde Din Sosyolojisi Dr. Asis­tanı olarak gö­reve başladı. 1979 yılında doçent ve 1985 yı­lında da profe­sör­ oldu. 1987-1994 yılları ara­sında iki dö­nem dekanlık görevinde bu­lunmuştur. Başta uzmanlık dalı olan Din Sosyolojisi olmak üzere, ilâhiyat alanı ile ilgili çeşitli konularda araştırma ve yayınları, tercüme ve telif eserleri bulun­maktadır. Prof. Dr. Ünver GÜNAY Fakültemiz Din Sosyolojisi Anabilim dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı görevini yürütmekte iken 2009 yılında emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Ali TOKSARI (31.08.1994 - 31.08.2000)
1949 yılında Kırıkkale / Keskin’in Ceritmumunlu köyünde doğdu. 1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, 1975 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’ne Hadis asistanı olarak girdi. 27 Nisan 1984 tarihinde Doktor, 11 Ekim 1988 tarihinde Doçent unvanını aldı. 1981-1984 yılları arasında Kayseri Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık yaptı. 01 Ekim 1992-31 Ocak 1993 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünce, Köln Üniversitesi başta olmak üzere Almanya’da bulunan Üniversite ve İslami İlimlerin yapıldığı araştırma merkezlerinde Hadis İlimleri alanında araştırma yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. 1989-1992 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 1993-1995 yıllarında ÖSYM Kayseri İl Sınav Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 10 Haziran 1994 günü E. Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandı. Prof. Dr. Ali Toksarı, 1994-2000 yılları arasında iki dönem E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 07.08.2000 – 01.08.2004 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Arapça ve Almanca bilmektedir. 2016 yılında emekliye ayrılmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Celal KIRCA (25.09.2000 - 30.09.2006)
1945 yılında Giresun-Espiye'de doğdu. İlk tahsilini, Espiye, Cibrîl Mahallesi İlkokulunda yaptı. İlköğreniminden sonra bir müddet Kur'an hıfzı ile meşgul oldu. İstanbul İmam Hatip Lisesini 1967 yılında bitirdi.1969 Eylül döneminde fark imtihanlarını vererek Pertevniyal Lisesi'nden de mezun oldu. Yükseköğrenimine İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde başladı. Bir ara İ.Ü. Edebiyat Fakültesine de devam etti. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Yükseköğrenimi sırasında Tohum dergisinde çalıştı ve bu dergide bazı röportajları yayınlandı. Daha sonra Ordu İli Merkez Ortaokulu Din Bilgisi öğretmenliğine atandı. Bir müddet sonra da Ordu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliğine getirildi. 1976 yılında Ordu, Gölköy İmam Hatip Lisesi müdürlüğüne atandı. 1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne Tefsir asistanı olarak atandı. Asistanlık süresi içinde "İlmî Tefsir Hareketi" adlı öğretim üyeliği tezini hazırladı ve öğretim üyesi oldu. Hazırladığı bu tez, 1981 yılında "Kur'an-ı Kerim ve Modern İlimler" adıyla neşredildi ve 1984 yılında da Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce kurulan bir jüri tarafından doktora tezi olarak kabul edildi. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı ve Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Celal Kırca, Prof. Dr. Selahattin Polat ile birlikte Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi içinde yer alan "İslam Dini ve Tıp" bölümünü hazırladı. 1994 yılında profesör olan Kırca, 2012 yılında emekliye ayrılmış olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN (02.10.2006 - 31.10.2009)
1956 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kayseri’de tamamlayarak, 1980 yılı Haziran'ında E.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde iki yıl görev yaptıktan sonra, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girdi “Kemal Paşa-zâde Tervârih-i Âl-i Osman X. Defter” adlı tez çalışmasıyla 24.01.1992 tarihinde "Doktor" unvanını aldı. 27.05.1992 tarihinde de aynı Ana Bilim Dalı'nda Yardımcı Doçentliğe atandı. 15.01.1993-15.07.1993 tarihleri arasında Leeds Metropolitan Üniversitesi ve Birmingham Üniversitesi ve Londra'da bulunan "School of Oriental and African Staudies", "British Library" ve "Oriental and India Office Collections Requisitions" kütüphanelerinde alanıyla ilgili çalışmalar yaptı. 18 Ekim 1995 tarihinde doçentlik sınavını kazanarak, Nisan 1996 da aynı ana bilim dalında doçentlik kadrosuna, 1997 yılı Ekim’inde E.Ü. İlahiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı görevine atandı. İslam Tarihi ve Sanatları bölüm başkanlığı, E.Ü. İlahiyat Fakültesi fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği ve E.Ü. İlahiyat Fakültesi dekan vekilliği gibi birçok idari görevde bulundu. 1998-1999 öğretim yıllarında Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin daveti üzerine bir yıl adı geçen Fakültede derslere girdi. Uluslararası ve ulusal toplantı düzenleme komitesi başkanlığı ve üyeliği, yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları ve birçok bilimsel dergide yayın kurulu üyeliği ve hakemlik görevlerini üstlendi. Yayınlanan kitap, makale ve uluslararası ve ulusal birçok bilimsel kitap ve makaleye referans olan Severcan 16.03.2001 tarihinde Profesör oldu. 04.10.2002 tarihinde Tarih Felsefe Fakültesi Dekanlığı görevi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne gitti. 01.10.2005 – 01. 10. 2006 tarihleri arasında aynı Üniversite’de Rektör Vekilliği görevine atandı. Yurtdışı ve yurt içi birçok uluslararası ve ulusal kongrelerde tebliğler sunan Severcan, halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. M. Zeki DUMAN (31.10.2009 - 31.12.2012)
1952 Yılında Sivas, Şarkışla ilçesi, Gümüştepe köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Orta öğretimin ilk bölümünü Sivas, ikinci bölümünü Kayseri İmam-Hatip Lisesinde 1969 yılında tamamladı. Aynı yıl, Eylül ayında, hariçten fark dersleri sınavlarını vererek Kırşehir Atatürk Lisesinden Lise Diplomasını aldı. 30 Haziran 1973 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında dört yıl Kırklareli İmam-Hatip Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973-1974 Eğitim-Öğretim Yılında Kırklareli Atatürk Lisesinde Fransızca derslerine girdi. 13 Nisan - 31 Ekim 1975 tarihleri arasında Isparta’da Kısa Devre Askerlik görevini tamamladı. 26 Haziran 1977 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Tefsir Asistanı olarak atandı. 1984 tarihinde Tefsir Bilim Dalında Doktor, 1987 tarihinde Doçent, 1993 tarihinde de Profesör unvanlarını aldı. Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı, Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Erciyes Üniversitesi Yurtdışı Takip Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009-2012 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevini yürütmüştür. 10 Temmuz 2013 tarihinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu rahmet-i rahmana kavuşmuştur.

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK (31.12.2012 - 31.12.2015)
1967 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Okulu memleketinde tamamla­yarak, 1985 yılında Kütahya Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl, ÖSYM tarafından Erciyes Üni­versitesi ilahiyat Fakültesi'ne yerleştirildi. 1990 yılında bu fakülteyi birincilikle bitiren Ertürk, aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi ve Mantık Bilim Dalında Yüksek Lisans programına başladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalın­da Araştırma Görevlisi oldu. 1992 yılında "Molla Sadra'da Bilgi Teorisi" adlı tezi ile Yüksek Lisansını üstün başarı ile tamamlayan Ertürk, mezun olduğu Enstitü'de Doktora programı­na başladı. Doktora çalışmalarını sürdürdüğü sırada Erciyes Üniversitesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde Din Felsefesi alanında doktora yapmak üzere görevlendirildi. 1993 yılında Amerikan Katolik Üniversitesi Felsefe Fakültesi (The Catholic University of America, School of Philosophy)'nde doktora çalışmalarına başlayan Ertürk, "William P. Alston'ın Dinî Tecrübenin Epistemolojisi Teorisi" konulu doktora tezini 1998 yılında başarıyla tamamla­yarak “Felsefe Doktoru” (Ph.D) unvanını aldı ve yurda geri döndü. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'na Yrd. Doç. olarak atanan Ertürk, 2005 yılında Doçent unvanı almaya hak kazandı. 2009-2012 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2012 yılında Profesör unvanı alan Ertürk, 16.10.2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 31.12.2012-31.12.2015 tarihleri arasında Dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK, 31.12.2015-09.05.2016 tarihleri arasında da Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. Genelde Felsefe, özelde de Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Dil Felsefesi, Hermenötik, Semantik, Varoluşçuluk, Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Düşünce ve Medeniyet Araştırmaları ve İslam Düşüncesi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Ertürk'ün, Ulusal ve Uluslararası alanda yayınlanmış pek çok makale, konferans ve kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT (09.05.2016 - 11.08.2021)
1969 yılında Erzurum’un Olur İlçesinde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Çataksu Köyü’nde tamamladı. Liseyi Ordu-Perşembe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde bitirdi. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Kayseri/Bünyan’da iki yıl süren öğretmenlik hayatı esnasında Yüksek Lisansını tamamladı (1994). 1998 yılında doktorasını tamamlayarak ‘doktor’ unvanını aldı. 2002 yılında doçent ve 2007 yılında ise profesör oldu. Fırat Üniversitesinde de görev yapan Yeşilyurt, halen Erciyes Üniversitesinde çalışmaktadır ve 11.08.2021 tarihine kadar fakültenin dekanlık görevini yürütmüştür. İslamiyat Dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanmış telif ve çeviri makaleleri yanında yayınlanmış kitapları şunlar:

- Ebu’l-Berekat en-Nesefi ve İslam Düşüncesindeki Yeri, Malatya 2001.
- Tanrı’nın Aşkınlığı Bağlamında Rü’yetullah Sorunu, Malatya 2001.
- Dini Bilginin İmkânı, İnsan Yayınları, İstanbul 2003.
- Çağdaş İnanç Problemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.
- Söz’ün Anlamı, İnsan Yayınları, İstanbul 2016.

 Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN (11.08.2021 - Devam Ediyor)

1962 Kayseri doğumludur. 1981’de Kayseri İmam Hatip Lisesini, 1985'de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini, aynı üniversitede 1988'de "Abdulgani Nablusi Ve Kelam İlmi Hakkındaki Görüşleri" teziyle yüksek lisansını, 1994'de de "İbn Sina ve Gazali'de Bilgi Problemi" teziyle doktorasını tamamladı. 2003 yılında "Sühreverdi'nin Felsefesinde İnsan ve Alemdeki yeri" adlı kitabını yayımladı ve aynı yıl doçentlik unvanını aldı. 2009 yılında "İbn Sina ve Estetik" adlı kitabını yayımladı profesörlük unvanını aldı. 2012 yılında 3 ay süreyle McGill University Institute of Islamic Studies'de misafir öğretim üyesi olarak sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Bunların yanı sıra Farabi, İbn Sina, Gazali, Sühreverdi, Ebul-Berekat el-Bağdadi, ibn Arabi gibi düşünürler üzerine çeşitli konularda makaleler yayımladı. Gazali'nin el-Mearifu'l-Akliyye'sini (2002) Türkçeye çevirisini, Aynulkudat el-Hemedani'nin Zübdetu'l-Hakaik'ini (Yazma Eserler Kurumu: 2016) tahkikli neşriyle birlikte tercümesini arkadaşlarıyla Türkçe'ye çevirdi. Yine arkadaşlarıyla birlikte Şihabeddin Sühreverdinin el-Elvahu'l-imadiyye (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2017), Heyakilu'n-Nur, Kelimetu't-Tasavvuf, el-Kelimatu'z-Zevkiyye Litera Yayıncılık: İstanbul 2017), Sadreddinzade Mehmet Emin Şirvani’nin el-Fevaidü’l-Hakaniyye: Şirvaninin Bilimler Tasnifi (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2019), Şihabeddin Sühreverdi’nin Kitabu’t-Telvihat (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2019), Şihabeddin Sühreverdinin Kitabu’l-Mukavemat (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2020), adlı eserlerin tahkikli metnini ve tercümesini neşretmiştir.


Dekan Adı Soyadı
Göreve Başlama Tarihi
Ayrılış Tarihi
Prof. Dr. Cihat TUNÇ
15.12.1982
06.11.1987
Prof. Dr. Ünver GÜNAY
06.11.1987
19.08.1994
Prof. Dr. Ali TOKSARI
31.08.1994
31.08.2000
Prof. Dr. Celal KIRCA
25.09.2000
30.09.2006
Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN
02.10.2006
31.10.2009
Prof. Dr. M. Zeki DUMAN
31.10.2009
31.12.2012
Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK
31.12.2012
31.12.2015
Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK (Dekan V.)
31.12.2015
09.05.2016
Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
09.05.2016
11.08.2021
Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN11.08.2021Devam Ediyor


ÖNCEKİ DÖNEM DEKAN YARDIMCILARIMIZ


Dönem Dekanı
Dekan Yardımcıları Adı Soyadı
Göreve Başlama Tarihi
Ayrılış Tarihi
Prof. Dr. Metin TUNCEL
Prof. Dr. Mustafa SAATÇI
Ekim 1982
Aralık 1982
Prof. Dr. Cihat TUNÇ

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi ECER

31.12.1982

06.02.1984

06.11.1987

17.11.1987

Prof. Dr. Ünver GÜNAY

Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi ECER

Prof. Dr. Kerim YAVUZ

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR

17.11.1987

15.03.1991

15.10.1993

15.03.1991

15.10.1993

19.11.1996

Prof. Dr. Ali TOKSARI

Prof. Dr. Celal KIRCA

Prof. Dr. M. Kemal ATİK

Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN

31.08.1994

30.09.1994

22.09.1997

31.08.2000

30.09.2000

25.09.2000

Prof. Dr. Celal KIRCA

Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN

Prof. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN

25.09.2000

30.09.2002

18.10.2000

25.09.2003

30.09.2006

30.09.2006

Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN

Prof. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI

Doç. Dr. Celal TÜRER

30.09.2006

30.09.2006

31.10.2009

31.10.2009

Prof. Dr. Mehmet Zeki DUMAN

Doç. Dr. Ahmet KAYACIK

Doç. Dr. Ramazan ERTÜRK

01.11.2009

01.11.2009

30.12.2012

16.10.2012

Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK

Prof. Dr. Ahmet KAYACIK

Doç. Dr. Şahin GÜVEN

31.12.2012

17.10.2012

09.05.2016

20.07.2015

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT

Doç. Dr. Murat SERDAR

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ

16.05.2016

16.05.2016

15.07.2016

01.09.2017

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT

Dr. Öğr. Üyesi Salih YALIN

Dr. Öğr. Üyesi Osman BAYDER

Doç. Dr. Davut İLTAŞ

Doç. Dr. Ömer ÖZBEK

15.08.2017

15.08.2017

07.04.2020

23.07.2020

06.04.2020

06.04.2020

11.08.2021

11.08.2021

Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN

Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU

Doç. Dr. Ömer ÖZBEK

11.08.2021

11.08.2021

Devam Ediyor

Devam Ediyor